Klasy energetyczne

Urządzenia energetyczne posiadają przypisane im klasy energetyczne, które świadczą o tym, jak bardzo energooszczędny jest konkretny sprzęt. Klasy efektywności energetycznej są rozmieszczone na skali liter od A do G.

Klasy z literą A są rozmieszczone na osi w kolorze zielonym i są nimi oznaczone urządzenia najbardziej efektywne pod względem elektrycznym. Sprzęty z klasą G są natomiast najmniej energooszczędne i są oznaczane na czerwono. Klasy energetyczne wyznacza się ze stosunku rocznego zużycia energii przez dane urządzenie względem standardowego zużycia energii przez tego samego typu urządzenia nie będące energooszczędnymi.

W grudniu 2010 roku wprowadzono przepis, na mocy którego na lodówkach, pralkach, zmywarkach i telewizorach wprowadza się trzy nowe klasy A , Aoraz A. Klasy te charakteryzują urządzenia najbardziej efektywne energetycznie.

W Polsce przyznawanie klas energetycznych reguluje Ustawa o obowiązkach w zakresie informowania En iso 9100 sprzęt wojskowy
o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię.

gaz dla firm lng dla firm dobry gaz dla firm