Category Archives: Klasy energetyczne

Energetyka

Energetyka jest działem nauki i techniki, a jednocześnie osobną gałęzią przemysłu, która zajmuje się przetwarzaniem dostępnych form energii na prąd, który w dalszych

Jak elektrownie wiatrowe wpływają na środowisko?

Czy stwierdzenie, że prąd pozyskiwany w elektrowniach wiatrowych jest ekologicznie czysty rzeczywiście można uznać za prawdziwe? Gdyby przeanalizować kilka kwestii

www.basztarzemien.pl

Ile płacisz za prąd?

Przeciętne gospodarstwo domowe składające się z czteroosobowej rodziny wydaje na opłacenie rachunków za prąd około 3000 tysiące złotych rocznie. Można zatem łatwo obliczyć, że co miesiąc taka

Elektrownie wiatrowe wcale nie są idealne

Troska o środowisko jest jednym z tych powodów, dla których zaczęto inwestować w elektrownie wykorzystujące odnawialne źródła energii. Jak się jednak okazuje nawet takie